Lực Bất Tòng Tâm

Lực Bất Tòng Tâm

 

Đâu phải khi nào cũng thả…neo

Khi chưa đúng lúc, nó khô…queo  

Mân mê cách mấy, luôn cong quẹo

Ham muốn bao nhiêu, cũng “lộn…đèo” (*)

Trăng gió không xong, vì lẻo đẻo

Mây mưa chẳng được, tại leo teo

Kéo lui, đẩy tới, trăm nghìn nẻo

Cũng chẳng được chi, đúng số…nghèo.

 

Ghi Chú (*) Hii..hi…Làm ơn xin đừng đọc lái nhé. 

Đồ Bỏ TC.TQV

Leave a Reply